VÄITÖSKIRJATUTKIMUS

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelin tekstiiliteollisuuden arkea Forssassa 1950-1970-luvuilla. Tutkimusaineiston muodostivat tekemäni laajat haastattelut, arkistoaineistot sekä valokuvat. 

Tekstiiliteollisuus työllisti paljon naisia, mutta se tarjosi töitä myös miehille. Naiset usein jatkoivat työssäkäyntiä naimisiinmenon jälkeenkin. Äitiyslomat olivat lyhyitä. Lastenhoidon järjestäminen oli keskeinen osa perheiden arkea, sillä yleensä molemmat vanhemmat työskentelivät tekstiiliteollisuudessa. Työskentely tekstiiliteollisuudessa  sukupolvesta toiseen oli yleistä vielä 1950-1970-luvuilla.

Väitöskirjani on julkaissut Suomen Muinaismuistoyhdistys

Väitöskirjaani saa eri verkkokaupoista sekä Forssan museolta: 

Tiedekirja    Adlibris 

Suomalainen Kirjakauppa

Forssan museo


Väitöskirja on julkaistu myös sähköisenä: 

Turun yliopisto